วิจัยเรื่องการคูณเศษส่วน

Advertisements

วิจัยในชั้นเรียน

http://www.scribd.com/doc/103758117

ใบงานจำนวนเชิงซ้อน

ดาวน์โหลดใบงานนี้แล้วส่งภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2555

โยคะ

เล่นโยคะแล้วดีอย่างไร ????????

           การฝึกโยคะไม่เพียงแต่จะทำให้มีสุขภาพดี  กระตุ้นระบบการทำงานในร่างกาย   และช่วยในการฝึกสมาธิ เท่านั้น  แต่โยคะมีส่วนช่วยในการกระชับสัดส่วน  ลดไขมันส่วน  ขอเพียงแต่ขยันฝึกอย่างสม่ำเสมอ  หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง

               ดังนั้น    จึงขอนำเสนอท่าโยคะที่ช่วยในการลดไขมันในร่างกายบางส่วนให้ท่านลองฝึกปฏิบัติดูนะคะเพราะเจ้าตัวลองมาแล้ว ได้ผลค่ะ….

   ขั้นเตรียมตัวก่อนฝึกโยคะ

           เสื้อผ้า          ควรเป็นชุดเบาๆ  ใส่แล้วเคลื่อนไหวสะดวก  คล่องตัว ไม่ควรใส่เสื่อที่หลวม  ควรใส่ถุงเท้า

           การกิน         ไม่ควรฝึกโยคะขณะที่เพิ่งกินอิ่ม   แต่ถ้าจำเป็นต้องกินก็ควรกินอาหารที่ย่อยง่ายๆ

           การดื่ม         ไม่ควรดื่มน้ำมากเกินไปก่อนฝึก

           การอาบน้ำ    ควรอาบน้ำก่อนฝึกโยคะ  เพื่อเตรียมกล้ามเนื้อให้พร้อม

1.  ท่ากวางหมอบ

1.  เริ่มต้นที่ท่าคลาน  โดยให้ข้อศอกและมือทั้งสองข้างแนบพื้น

2.  ยกขาข้างหนึ่งขึ้นและเหยียดขาไปทางด้านหลัง  แขม่วหน้าท้องค้างไว้  20 -30 วินาที

3.  ดึงขากลับมายังท่าเดิม  และทำสลับกับขาอีกข้าง  ทำซ้ำประมาณ  10  ครั้ง

 ประโยชน์          ช่วยลดสะโพกทำให้สะโพกกระชับขึ้น  และลดหน้าท้อง

2.  ท่าครึ่งงู

1.  ยืนแยกขาให้ห่างกัน  3 – 4 ฟุต  มือจับที่เอว

2.  หมุนเท้าซ้ายไปทางซ้าย  90  องศา  ส่วนเท้าขวาเฉียงมาทางซ้ายเล็กน้อย

3.  งอเข่าซ้ายลง  ขาขวาเหยียดตรงให้ขาขวาแตะพื้น

4.  บิดตัวไปทางซ้าย  ให้มือซ้ายจับส้นเท้า  มือขวาแตะหลัง

5.  พยายามบิดตัวและแขนให้ไปทางซ้ายมากที่สุด  ค้างไว้  30 – 60 วินาที

6.  คลายท่ากลับสู่ท่าเริ่มต้น  และทำสลับกันกับขาอีกข้าง  อย่างน้อยข้างละ  5  ครั้ง

 ประโยชน์     1.  ทำให้กล้ามเนื้อต้นขา  น่อง  ข้อเท้า  หลังแข็งแรง

                        2.   กระตุ้นอวัยวะในช่องท้อง  ลดอาการปวดหลัง 

                        3.  กระชับแขนและลำตัว  ลดไขมันบริเวณสะโพกและเอว

3.  ท่าศิวะประยุกต์

1.  ยืนเท้าชิด  ถ่ายน้ำหนักไปที่เท้าซ้าย  ใช้มือขวาจับเท้าขวาให้ฝ่าเท้าติดกับด้านในของต้นขาซ้าย  นิ้วเท้าชี้ ลงพื้น

2.  ประทับฝ่ามือทั้งสองข้างเข้าหากันระดับหัวใจค้างไว้  20 -30 วินาที  (สำหรับผู้เชี่ยวชาญให้ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ)

3.  มือซ้ายจับที่เอว  มือขวาจับที่ปลายนิ้วเท้าข้างขวา

4.  ยื่นเท้าขวาไปด้านหน้า  (พยายามเหยียดขาให้ตรง)  ค้างไว้ 10 – 20 วินาที

5.  วาดขาขวาไปด้านข้าง  ค้างไว้ 10 วินาที

6. งอเข่าขวาไปด้านหลัง  ใช้มือขวาจับเท้าขวา  พร้อมกับยื่นแขนซ้ายไปด้านหน้า  ใช้แขนขวายกขาขวาให้สูงเท่าที่จะทำได้

ค้างไว้ 1 นาที  แล้วกลับคืนท่าเริ่มต้นอย่างช้า ๆ ทำสลับข้างกัน

ประโยชน์    กระชับต้นขา  สะโพก   กระชับแขนและลำตัว

โปรดติดตามชมท่าต่อไปนะคะ

ค่ายคณิตศาสตร์ครั้งที่ 13 ภาคเรียนที่ 2/54

เที่ยวหาดคูเดื่อ จ.อุบลฯ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 คณิตศาสตร์

ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

   ดาวน์โหลด   

กระบวนการจัดการเรียนการสอน

กระบวนการที่ใช้ในการเรียนการสอน

        กระบวนการ คือ แนวทางดำเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีลำดับขั้นตอนที่ต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นจนแล้วจบ โดยขั้นตอนดังกล่าวมีการทดลองใช้แล้วพบว่าช่วยให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ นำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย เช่น

1. กระบวนการวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย

1. กำหดปัญหา เป็นขั้นให้นักเรียนได้มองเห็นปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์หรือเรื่องที่จะศึกษา

2. ตั้งสมมติฐาน เป็นการคาดคะเนคำตอบจากปัญหาที่จะศึกษา

3. รวบรวมข้อมูล เป็นขั้นให้นักเรียนรวบรวมข้อมูลต่างๆ โดยการศึกษาค้นคว้าหรือทดลอง

4. วิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากขั้นที่ 3 เพื่อใช้อธิบาย สนับสนุนสมมติฐาน

5. สรุปผล เป็นการสรุปความหมาย หลักการ หรือประเด็นสำคัญต่างๆ ของเรื่องที่ศึกษา

 

2. กระบวนการคณิตศาสตร์ มี 2 กระบวนการย่อย คือ Continue reading →

การเรียนรู้ครั้งใหญ่

การเรียนรู้โลกออนไลน์ครั้งใหม่กำลังเกิดขึ้น  หลังจากเข้าอบรมการสร้าง word press

หลังจากนี้ไปเราจะเริ่งสร้างงานในสังคมโลกออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ผลงานต่อประชากรโลก….